3,563 rows sorted by schaalundmueller_district_id

View and edit SQL

Suggested facets: schaalundmueller_district_id, created (date), modified (date)

id created modified name url_onlinestreet city district_id zipcode_id schaalundmueller_district_id ▼
30 2015-12-29T13:19:34.456535+00:00 2015-12-29T13:19:34.456561+00:00 Bahnhof Cannstatt http://onlinestreet.de/strassen/Bahnhof+Cannstatt.Stuttgart.27237.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
31 2015-12-29T13:19:34.467899+00:00 2015-12-29T13:19:34.467924+00:00 Bahnhof Münster http://onlinestreet.de/strassen/Bahnhof+M%C3%BCnster.Stuttgart.27254.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 1 1  
56 2015-12-29T13:19:34.793863+00:00 2015-12-29T13:19:34.793893+00:00 Bundesbahn Ausbesserungswerk http://onlinestreet.de/strassen/Bundesbahn+Ausbesserungswerk.Stuttgart.42698.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
59 2015-12-29T13:19:34.860581+00:00 2015-12-29T13:19:34.860613+00:00 Cannstatter Wasen http://onlinestreet.de/strassen/Cannstatter+Wasen.Stuttgart.45537.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
105 2015-12-29T13:19:35.465158+00:00 2015-12-29T13:19:35.465192+00:00 Ganzhornanlage http://onlinestreet.de/strassen/Ganzhornanlage.Stuttgart.75834.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
114 2015-12-29T13:19:35.577282+00:00 2015-12-29T13:19:35.577341+00:00 Güterbahnhof Bad Cannstatt http://onlinestreet.de/strassen/G%C3%BCterbahnhof+Bad+Cannstatt.Stuttgart.90633.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
123 2015-12-29T13:19:35.701026+00:00 2015-12-29T13:19:35.701052+00:00 Hattinger Platz http://onlinestreet.de/strassen/Hattinger+Platz.Stuttgart.95854.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
169 2015-12-29T13:19:36.275641+00:00 2015-12-29T13:19:36.275665+00:00 Kursaal http://onlinestreet.de/strassen/Kursaal.Stuttgart.136133.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
173 2015-12-29T13:19:36.326331+00:00 2015-12-29T13:19:36.326362+00:00 König-Karls-Brücke http://onlinestreet.de/strassen/K%C3%B6nig-Karls-Br%C3%BCcke.Stuttgart.137562.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
221 2015-12-29T13:19:37.021984+00:00 2015-12-29T13:19:37.022011+00:00 Obere Ziegelei http://onlinestreet.de/strassen/Obere+Ziegelei.Stuttgart.166461.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 3 3  
234 2015-12-29T13:19:37.183990+00:00 2015-12-29T13:19:37.184020+00:00 Rampenstraße http://onlinestreet.de/strassen/Rampenstr..Stuttgart.179671.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 1 1  
250 2015-12-29T13:19:37.383593+00:00 2015-12-29T13:19:37.383621+00:00 Salucciallee http://onlinestreet.de/strassen/Salucciallee.Stuttgart.191173.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 1 1  
308 2015-12-29T13:19:38.137854+00:00 2015-12-29T13:19:38.137879+00:00 Wilhelmsbrücke http://onlinestreet.de/strassen/Wilhelmsbr%C3%BCcke.Stuttgart.236154.html Stuttgart-Bad Cannstatt Bad Cannstatt 1 2 2  
436 2015-12-29T13:19:40.607153+00:00 2015-12-29T13:19:40.607190+00:00 Burgholzhof http://onlinestreet.de/strassen/Burgholzhof.Stuttgart.43141.html Stuttgart-Burgholzhof Burgholzhof 5 1 1  
440 2015-12-29T13:19:40.656679+00:00 2015-12-29T13:19:40.656709+00:00 Robinson Barracks http://onlinestreet.de/strassen/Robinson+Barracks.Stuttgart.185538.html Stuttgart-Burgholzhof Burgholzhof 5 1 1  
443 2015-12-29T13:19:40.694490+00:00 2015-12-29T13:19:40.694517+00:00 Vogelberg http://onlinestreet.de/strassen/Vogelberg.Stuttgart.224712.html Stuttgart-Burgholzhof Burgholzhof 5 1 1  
445 2015-12-29T13:19:41.835417+00:00 2015-12-29T13:19:41.835446+00:00 Im Rotwildpark http://onlinestreet.de/strassen/Im+Rotwildpark.Stuttgart.114499.html Stuttgart-Büsnau Büsnau 6 9 9  
521 2015-12-29T13:19:42.971874+00:00 2015-12-29T13:19:42.971905+00:00 Maria-Lemme-Staffel http://onlinestreet.de/strassen/Maria-Lemme-Staffel.Stuttgart.150695.html Stuttgart-Degerloch Degerloch 7 10 10  
534 2015-12-29T13:19:43.133888+00:00 2015-12-29T13:19:43.133909+00:00 Reginenstaffel http://onlinestreet.de/strassen/Reginenstaffel.Stuttgart.181076.html Stuttgart-Degerloch Degerloch 7 10 10  
545 2015-12-29T13:19:43.276698+00:00 2015-12-29T13:19:43.276729+00:00 Schőttlestr http://onlinestreet.de/strassen/Sch%C5%91ttlestr.Stuttgart.201155.html Stuttgart-Degerloch Degerloch 7 10 10  
581 2015-12-29T13:19:44.162416+00:00 2015-12-29T13:19:44.162445+00:00 Auerbachstraße http://onlinestreet.de/strassen/Auerbachstra%C3%9Fe.Stuttgart.23630.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
582 2015-12-29T13:19:44.175611+00:00 2015-12-29T13:19:44.175641+00:00 Bahnhof Feuerbach http://onlinestreet.de/strassen/Bahnhof+Feuerbach.Stuttgart.27241.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
613 2015-12-29T13:19:44.594569+00:00 2015-12-29T13:19:44.594590+00:00 Fahrionstaffel http://onlinestreet.de/strassen/Fahrionstaffel.Stuttgart.64189.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
629 2015-12-29T13:19:44.795474+00:00 2015-12-29T13:19:44.795504+00:00 Goslarer Straße http://onlinestreet.de/strassen/Goslarer+Stra%C3%9Fe.Stuttgart.85542.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
635 2015-12-29T13:19:44.869898+00:00 2015-12-29T13:19:44.869924+00:00 Güterbahnhof Feuerbach http://onlinestreet.de/strassen/G%C3%BCterbahnhof+Feuerbach.Stuttgart.90635.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
722 2015-12-29T13:19:46.024802+00:00 2015-12-29T13:19:46.024832+00:00 St.-Pöltener-Straße http://onlinestreet.de/strassen/St.-P%C3%B6ltener-Str..Stuttgart.207214.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
729 2015-12-29T13:19:46.110886+00:00 2015-12-29T13:19:46.110912+00:00 Talwald http://onlinestreet.de/strassen/Talwald.Stuttgart.214574.html Stuttgart-Feuerbach Feuerbach 9 12 12  
769 2015-12-29T13:19:47.034551+00:00 2015-12-29T13:19:47.034580+00:00 Allmendländer http://onlinestreet.de/strassen/Allmendl%C3%A4nder.Stuttgart.3739.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 18 18  
770 2015-12-29T13:19:47.059608+00:00 2015-12-29T13:19:47.059636+00:00 Alte Lache http://onlinestreet.de/strassen/Alte+Lache.Stuttgart.4488.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 19 19  
778 2015-12-29T13:19:47.168689+00:00 2015-12-29T13:19:47.168718+00:00 Birkenwaldstraße http://onlinestreet.de/strassen/Birkenwaldstra%C3%9Fe.Stuttgart.34323.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
792 2015-12-29T13:19:47.385800+00:00 2015-12-29T13:19:47.385831+00:00 Finsterklinge http://onlinestreet.de/strassen/Finsterklinge.Stuttgart.66902.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 16 16  
796 2015-12-29T13:19:47.435172+00:00 2015-12-29T13:19:47.435198+00:00 Glattmansbrühl http://onlinestreet.de/strassen/Glattmansbr%C3%BChl.Stuttgart.83816.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
799 2015-12-29T13:19:47.473311+00:00 2015-12-29T13:19:47.473337+00:00 Haigner http://onlinestreet.de/strassen/Haigner.Stuttgart.92535.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 4 4  
810 2015-12-29T13:19:47.643581+00:00 2015-12-29T13:19:47.643609+00:00 Heßbrühl http://onlinestreet.de/strassen/He%C3%9Fbr%C3%BChl.Stuttgart.103168.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 22 22  
815 2015-12-29T13:19:47.706361+00:00 2015-12-29T13:19:47.706384+00:00 Im Beigart http://onlinestreet.de/strassen/Im+Beigart.Stuttgart.111801.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 22 22  
816 2015-12-29T13:19:47.717876+00:00 2015-12-29T13:19:47.717899+00:00 Im Erntewald http://onlinestreet.de/strassen/Im+Erntewald.Stuttgart.112449.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 16 16  
817 2015-12-29T13:19:47.731270+00:00 2015-12-29T13:19:47.731292+00:00 Im Frauenberger http://onlinestreet.de/strassen/Im+Frauenberger.Stuttgart.112574.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 16 16  
818 2015-12-29T13:19:47.781216+00:00 2015-12-29T13:19:47.781239+00:00 Im Jaißer http://onlinestreet.de/strassen/Im+Jai%C3%9Fer.Stuttgart.113378.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 17 17  
830 2015-12-29T13:19:47.931235+00:00 2015-12-29T13:19:47.931261+00:00 Langwiesenweg http://onlinestreet.de/strassen/Langwiesenweg.Stuttgart.140081.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 7 7  
833 2015-12-29T13:19:47.968856+00:00 2015-12-29T13:19:47.968890+00:00 Mittlere Filderstraße http://onlinestreet.de/strassen/Mittlere+Filderstra%C3%9Fe.Stuttgart.157029.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 17 17  
841 2015-12-29T13:19:48.081251+00:00 2015-12-29T13:19:48.081276+00:00 Rainweg http://onlinestreet.de/strassen/Rainweg.Stuttgart.179588.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 6 6  
842 2015-12-29T13:19:48.092831+00:00 2015-12-29T13:19:48.092856+00:00 Rainäcker http://onlinestreet.de/strassen/Rain%C3%A4cker.Stuttgart.179600.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 1 1  
843 2015-12-29T13:19:48.106129+00:00 2015-12-29T13:19:48.106154+00:00 Rauher Rein http://onlinestreet.de/strassen/Rauher+Rein.Stuttgart.180441.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
844 2015-12-29T13:19:48.117783+00:00 2015-12-29T13:19:48.117807+00:00 Reisenwald http://onlinestreet.de/strassen/Reisenwald.Stuttgart.181895.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
856 2015-12-29T13:19:48.268709+00:00 2015-12-29T13:19:48.268745+00:00 Seite http://onlinestreet.de/strassen/Seite.Stuttgart.201991.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 6 6  
859 2015-12-29T13:19:48.306470+00:00 2015-12-29T13:19:48.306496+00:00 Spitzallmandwiesen http://onlinestreet.de/strassen/Spitzallmandwiesen.Stuttgart.206333.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
860 2015-12-29T13:19:48.317948+00:00 2015-12-29T13:19:48.317973+00:00 Stammheimer Straße http://onlinestreet.de/strassen/Stammheimer+Stra%C3%9Fe.Stuttgart.207717.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 15 15  
863 2015-12-29T13:19:48.356059+00:00 2015-12-29T13:19:48.356084+00:00 Steinenbach http://onlinestreet.de/strassen/Steinenbach.Stuttgart.208903.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 22 22  
867 2015-12-29T13:19:48.405727+00:00 2015-12-29T13:19:48.405749+00:00 Untere Wettmannstadt http://onlinestreet.de/strassen/Untere+Wettmannstadt.Stuttgart.222144.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 22 22  
872 2015-12-29T13:19:48.467248+00:00 2015-12-29T13:19:48.467269+00:00 Wasserfallbergweg http://onlinestreet.de/strassen/Wasserfallbergweg.Stuttgart.229267.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 9 9  
878 2015-12-29T13:19:48.542108+00:00 2015-12-29T13:19:48.542128+00:00 Wäselen http://onlinestreet.de/strassen/W%C3%A4selen.Stuttgart.239285.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 19 19  
879 2015-12-29T13:19:48.555584+00:00 2015-12-29T13:19:48.555605+00:00 Ziegler http://onlinestreet.de/strassen/Ziegler.Stuttgart.240929.html Stuttgart-Gewann Gewann 12 17 17  
934 2015-12-29T13:19:49.606182+00:00 2015-12-29T13:19:49.606213+00:00 Obere Einöd http://onlinestreet.de/strassen/Obere+Ein%C3%B6d.Stuttgart.166217.html Stuttgart-Hedelfingen Hedelfingen 15 17 17  
970 2015-12-29T13:19:50.417023+00:00 2015-12-29T13:19:50.417057+00:00 Epplestraße http://onlinestreet.de/strassen/Epplestra%C3%9Fe.Stuttgart.60965.html Stuttgart-Hoffeld Hoffeld 18 7 7  
973 2015-12-29T13:19:50.454965+00:00 2015-12-29T13:19:50.454992+00:00 Häusleweg http://onlinestreet.de/strassen/H%C3%A4usleweg.Stuttgart.110408.html Stuttgart-Hoffeld Hoffeld 18 7 7  
1003 2015-12-29T13:19:51.404140+00:00 2015-12-29T13:19:51.404178+00:00 Akademiegarten http://onlinestreet.de/strassen/Akademiegarten.Stuttgart.2039.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1005 2015-12-29T13:19:51.438161+00:00 2015-12-29T13:19:51.438193+00:00 Altes Schloß http://onlinestreet.de/strassen/Altes+Schlo%C3%9F.Stuttgart.5499.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1013 2015-12-29T13:19:51.548877+00:00 2015-12-29T13:19:51.548904+00:00 Cannstatter Straße http://onlinestreet.de/strassen/Cannstatter+Stra%C3%9Fe.Stuttgart.45534.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1018 2015-12-29T13:19:51.612051+00:00 2015-12-29T13:19:51.612074+00:00 Empfangstraße http://onlinestreet.de/strassen/Empfangstr..Stuttgart.60281.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1033 2015-12-29T13:19:51.845385+00:00 2015-12-29T13:19:51.845428+00:00 Josef-von-Egle-Weg http://onlinestreet.de/strassen/Josef-von-Egle-Weg.Stuttgart.120439.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 28 28  
1056 2015-12-29T13:19:52.206851+00:00 2015-12-29T13:19:52.206877+00:00 Rotebühlpassage http://onlinestreet.de/strassen/Roteb%C3%BChlpassage.Stuttgart.187510.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1064 2015-12-29T13:19:52.307701+00:00 2015-12-29T13:19:52.307734+00:00 Stückgutbahnhof http://onlinestreet.de/strassen/St%C3%BCckgutbahnhof.Stuttgart.212790.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1069 2015-12-29T13:19:52.370531+00:00 2015-12-29T13:19:52.370563+00:00 Versandstraße http://onlinestreet.de/strassen/Versandstr..Stuttgart.223945.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1070 2015-12-29T13:19:52.381908+00:00 2015-12-29T13:19:52.381937+00:00 Wagengutbahnhof http://onlinestreet.de/strassen/Wagengutbahnhof.Stuttgart.227033.html Stuttgart-Mitte Mitte 23 26 26  
1140 2015-12-29T13:19:53.453070+00:00 2015-12-29T13:19:53.453098+00:00 Heigelinstraße http://onlinestreet.de/strassen/Heigelinstra%C3%9Fe.Stuttgart.98232.html Stuttgart-Möhringen Möhringen 24 11 11  
1157 2015-12-29T13:19:53.719633+00:00 2015-12-29T13:19:53.719660+00:00 Kelley Barracks http://onlinestreet.de/strassen/Kelley+Barracks.Stuttgart.126038.html Stuttgart-Möhringen Möhringen 24 22 22  
1175 2015-12-29T13:19:53.944173+00:00 2015-12-29T13:19:53.944197+00:00 Lerchenfeld http://onlinestreet.de/strassen/Lerchenfeld.Stuttgart.142381.html Stuttgart-Möhringen Möhringen 24 10 10  
1358 2015-12-29T13:19:57.045837+00:00 2015-12-29T13:19:57.045874+00:00 Sonnenhof http://onlinestreet.de/strassen/Sonnenhof.Stuttgart.204843.html Stuttgart-Mühlhausen Mühlhausen 26 4 4  
1391 2015-12-29T13:19:57.692815+00:00 2015-12-29T13:19:57.692850+00:00 Aubrücke http://onlinestreet.de/strassen/Aubr%C3%BCcke.Stuttgart.23527.html Stuttgart-Münster Münster 27 1 1  
1406 2015-12-29T13:19:57.909300+00:00 2015-12-29T13:19:57.909334+00:00 Im Freienstein http://onlinestreet.de/strassen/Im+Freienstein.Stuttgart.112578.html Stuttgart-Münster Münster 27 1 1  
1431 2015-12-29T13:19:58.350805+00:00 2015-12-29T13:19:58.350833+00:00 Kleine Weinberge http://onlinestreet.de/strassen/Kleine+Weinberge.Stuttgart.129546.html Stuttgart-Neugereut Neugereut 28 4 4  
1433 2015-12-29T13:19:58.375559+00:00 2015-12-29T13:19:58.375587+00:00 Oberes Feldle http://onlinestreet.de/strassen/Oberes+Feldle.Stuttgart.166909.html Stuttgart-Neugereut Neugereut 28 4 4  
1538 2015-12-29T13:20:00.032790+00:00 2015-12-29T13:20:00.032817+00:00 Nordbahnhof Wagenwerkstätte http://onlinestreet.de/strassen/Nordbahnhof+Wagenwerkst%C3%A4tte.Stuttgart.165059.html Stuttgart-Nord Nord 30 5 5  
1593 2015-12-29T13:20:00.674099+00:00 2015-12-29T13:20:00.674125+00:00 Äußerer Abstellbahnhof http://onlinestreet.de/strassen/%C3%84u%C3%9Ferer+Abstellbahnhof.Stuttgart.243930.html Stuttgart-Nord Nord 30 5 5  
1599 2015-12-29T13:20:00.857378+00:00 2015-12-29T13:20:00.857405+00:00 Bahnhof Obertürkheim http://onlinestreet.de/strassen/Bahnhof+Obert%C3%BCrkheim.Stuttgart.27260.html Stuttgart-Obertürkheim Obertürkheim 31 17 17  
1632 2015-12-29T13:20:01.309526+00:00 2015-12-29T13:20:01.309552+00:00 Unterer Büwag http://onlinestreet.de/strassen/Unterer+B%C3%BCwag.Stuttgart.222380.html Stuttgart-Obertürkheim Obertürkheim 31 17 17  
1651 2015-12-29T13:20:01.742752+00:00 2015-12-29T13:20:01.742779+00:00 Güterbahnhof Gaisburg http://onlinestreet.de/strassen/G%C3%BCterbahnhof+Gaisburg.Stuttgart.90637.html Stuttgart-Ost Ost 32 29 29  
1732 2015-12-29T13:20:02.814435+00:00 2015-12-29T13:20:02.814461+00:00 Teckplatz http://onlinestreet.de/strassen/Teckplatz.Stuttgart.215391.html Stuttgart-Ost Ost 32 29 29  
1739 2015-12-29T13:20:02.900570+00:00 2015-12-29T13:20:02.900598+00:00 Urachplatz http://onlinestreet.de/strassen/Urachplatz.Stuttgart.222910.html Stuttgart-Ost Ost 32 33 33  
1755 2015-12-29T13:20:03.123099+00:00 2015-12-29T13:20:03.123130+00:00 Zur Staibhöhe http://onlinestreet.de/strassen/Zur+Staibh%C3%B6he.Stuttgart.243281.html Stuttgart-Ost Ost 32 16 16  
1842 2015-12-29T13:20:04.463421+00:00 2015-12-29T13:20:04.463447+00:00 Fred-Uhlmann-Straße http://onlinestreet.de/strassen/Fred-Uhlmann-Str..Stuttgart.70951.html Stuttgart-Riedenberg Riedenberg 34 19 19  
1861 2015-12-29T13:20:04.916814+00:00 2015-12-29T13:20:04.916847+00:00 Bußbachtal http://onlinestreet.de/strassen/Bu%C3%9Fbachtal.Stuttgart.44049.html Stuttgart-Rohracker Rohracker 36 17 17  
1887 2015-12-29T13:20:05.463028+00:00 2015-12-29T13:20:05.463058+00:00 Pumpwerk http://onlinestreet.de/strassen/Pumpwerk.Stuttgart.178279.html Stuttgart-Rotenberg Rotenberg 38 16 16  
2001 2015-12-29T13:20:07.298214+00:00 2015-12-29T13:20:07.298246+00:00 Treitschkestraße http://onlinestreet.de/strassen/Treitschkestr..Stuttgart.218749.html Stuttgart-Sillenbuch Sillenbuch 40 19 19  
2026 2015-12-29T13:20:07.711690+00:00 2015-12-29T13:20:07.711719+00:00 Sommerrainplatz http://onlinestreet.de/strassen/Sommerrainplatz.Stuttgart.204605.html Stuttgart-Sommerrain Sommerrain 41 3 3  
2114 2015-12-29T13:20:09.047331+00:00 2015-12-29T13:20:09.047365+00:00 Stammheimer Straße http://onlinestreet.de/strassen/Stammheimer+Stra%C3%9Fe.Stuttgart.207714.html Stuttgart-Stammheim Stammheim 43 15 15  
2127 2015-12-29T13:20:09.211472+00:00 2015-12-29T13:20:09.211505+00:00 Wissmannstraße http://onlinestreet.de/strassen/Wissmannstra%C3%9Fe.Stuttgart.237543.html Stuttgart-Stammheim Stammheim 43 24 24  
2223 2015-12-29T13:20:11.158940+00:00 2015-12-29T13:20:11.158964+00:00 Abelsbergstraße http://onlinestreet.de/strassen/Abelsbergstra%C3%9Fe.Stuttgart.111647.html Stuttgart-Stuttgart Ost Stuttgart Ost 46 16 16  
2236 2015-12-29T13:20:11.320753+00:00 2015-12-29T13:20:11.320786+00:00 Klingenstraße http://onlinestreet.de/strassen/Klingenstra%C3%9Fe.Stuttgart.130140.html Stuttgart-Stuttgart Ost Stuttgart Ost 46 19 19  
2314 2015-12-29T13:20:12.375010+00:00 2015-12-29T13:20:12.375036+00:00 Urachplatz http://onlinestreet.de/strassen/Urachplatz.Stuttgart.222910.html Stuttgart-Stuttgart Ost Stuttgart Ost 46 33 33  
2347 2015-12-29T13:20:12.916320+00:00 2015-12-29T13:20:12.916344+00:00 Arnulf-Klett-Passage http://onlinestreet.de/strassen/Arnulf-Klett-Passage.Stuttgart.130045.html Stuttgart-Stuttgart-Mitte Stuttgart-Mitte 47 26 26  
2450 2015-12-29T13:20:14.569104+00:00 2015-12-29T13:20:14.569138+00:00 Fersehturm http://onlinestreet.de/strassen/Fersehturm.Stuttgart.65991.html Stuttgart-Süd Süd 49 10 10  
2525 2015-12-29T13:20:15.506530+00:00 2015-12-29T13:20:15.506557+00:00 Rudolf-Sophien-Stift http://onlinestreet.de/strassen/Rudolf-Sophien-Stift.Stuttgart.188503.html Stuttgart-Süd Süd 49 25 25  
2562 2015-12-29T13:20:16.006590+00:00 2015-12-29T13:20:16.006619+00:00 Unterer Wannenweg http://onlinestreet.de/strassen/Unterer+Wannenweg.Stuttgart.222508.html Stuttgart-Süd Süd 49 25 25  
2586 2015-12-29T13:20:16.639169+00:00 2015-12-29T13:20:16.639195+00:00 Bahnhof Untertürkheim http://onlinestreet.de/strassen/Bahnhof+Untert%C3%BCrkheim.Stuttgart.27276.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  
2621 2015-12-29T13:20:17.074855+00:00 2015-12-29T13:20:17.074880+00:00 Güterbahnhof Untertürkheim http://onlinestreet.de/strassen/G%C3%BCterbahnhof+Untert%C3%BCrkheim.Stuttgart.90649.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  
2626 2015-12-29T13:20:17.164350+00:00 2015-12-29T13:20:17.164380+00:00 Haus am Rebenhang http://onlinestreet.de/strassen/Haus+am+Rebenhang.Stuttgart.96316.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  
2633 2015-12-29T13:20:17.250079+00:00 2015-12-29T13:20:17.250107+00:00 Im Gäßle http://onlinestreet.de/strassen/Im+G%C3%A4%C3%9Fle.Stuttgart.112899.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  
2638 2015-12-29T13:20:17.314755+00:00 2015-12-29T13:20:17.314789+00:00 Talstraße http://onlinestreet.de/strassen/Talstra%C3%9Fe.Stuttgart.115011.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  
2668 2015-12-29T13:20:17.688864+00:00 2015-12-29T13:20:17.688893+00:00 Nürburgstraße http://onlinestreet.de/strassen/N%C3%BCrburgstr..Stuttgart.165811.html Stuttgart-Untertürkheim Untertürkheim 51 16 16  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "street" (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [created] TEXT,
  [modified] TEXT,
  [name] TEXT,
  [url_onlinestreet] TEXT,
  [city] TEXT,
  [district_id] INTEGER,
  [zipcode_id] INTEGER,
  [schaalundmueller_district_id] INTEGER,
  FOREIGN KEY(district_id) REFERENCES "district"(id),
  FOREIGN KEY(zipcode_id) REFERENCES "zipcode"(id)
);
CREATE INDEX [idx_main_street_zipcode_id]
        ON "street" ([zipcode_id]);
CREATE INDEX [idx_main_street_district_id]
        ON "street" ([district_id]);